UmaPro小馬日本代購 新春抽獎送禮活動

UmaPro小馬日本代購 農曆新年送禮活動

之前送禮活動因為個別原因所以延左期,
我地而家將會補番推出而且今次只係第一輪!
今次我地會送出6份大獎,
當然六六無窮之後會陸續有黎,
參加既所有朋友會獲得 $ 10現金購物券!
獎品可以參考番上面既圖片先。

參加方法

 1. 讚好我地UmaPro小馬:日本代購個專頁 (https://www.facebook.com/umapro.co/)
 2. 加入我地新成立的社團 (https://www.facebook.com/groups/Umapro/)
 3. 讚好同公開分享相關貼文。

獲獎方式:

由於抽獎要有牌,所以今次唔可以搞抽獎,要得獎就要花小小心思。
會以以下兩點作評分考慮,最高分的6位朋友可以獲得獎品,包括:

 • 分享本貼文,自行填寫的相關內容的創意度;
 • 由你分享本貼文的所獲得讚好及分享數目 (越多like/ share分數越高)

所以如果內容寫得好,評分會比較高。當然未填寫都能夠參加不過評分就會輸蝕一點了。

獎品

 • 參加獎: 全部合乎條件的參加者可獲 $ 10現金購物券,可以於2019228日之前透過eshop訂購的產品,及於eshop訂購但尚未取貨的訂單。

– 6款大獎:

 • 卡比獸 景品毛公仔 (30cm) (1)
 • 比卡超 x mega勾魂眼 毛公仔 (1)
 • 奇異種子 景品毛公仔 (16cm) (1)
 • Pokemon Center 限定 比卡超 便當袋 (2)
 • Pokemon Center 限定 比卡超&雷超 手提環保袋 (1)
 • $10 eshop現金購物券 (成功參加者自動獲得)

報名期限

由即日起至201921日至72359為止。

條款及細則

 • 參加者歲需完成1~3項的內容才能獲得參加資格,已加入社團既朋友不需要重新加入。
 • 如果報名期限後加入社團/ 完成報名將不可參加是次活動。
 • 獎品會根據評分選出得獎者,我們會以個別通知方式聯絡有關得獎人士。
 • 我們會以Facebook Message聯絡得獎者,如得獎者未於通知後7天內回覆,得獎資格會自動取消而不會另行通知。
 • 所有獎品會以郵寄方式寄出,我們會包括平郵費用,獲獎人士需提供香港地址以便收取獎品,而收件人名字需與facebook名字相同。
 • 如提供郵寄資料不正確或任何不可控制因素導致寄失,恕不補發獎品。
 • 參加獎會自動獲得,客戶只需於聯絡時告訴我們客戶服務人員要使用參加獎即可使用。
 • 參加獎之現金券可以和95折及9折之會員優惠同時使用,但不適用於購買特價品及積分+現金換領及特價品之產品。
 • 如有任何爭議,UmaPro小馬日本代購會保留最終決定權。