Pokemon Center 慈善系列 接受訂購中

又係慈善系列登場的時候,
一如既往Pokemon with you 系列產品,
會將一部份收入作為慈善用途,
用於支援東日本大地震受災害影響的小朋友們。
我地一如既往會用成本價為大家提供代購服務,
以下係今次提供預訂的產品資料。 繼續閱讀