UmaPro小馬日本代購 Facebook千人讚好感謝祭

 IMG_2967

IMG_2970

為答謝大家對我們專頁的支持,我們特地舉辦了今次的大抽獎活動,包括最新的比卡超毛公仔及各款豐富禮品給大家,只要達到以下條件,你就可以參加今次抽獎。包括:
1. 讚好本專頁
2. 以公開方式share本貼相片
3. 到 lucky.umapro.co 填好報名表格

只要達到以上條件,即可獲得抽獎資格。

以下是有關禮物的列表:

參加獎:
– 一番賞 (毛巾/ 散銀包)
– Pokemon Center 廣島比卡超鎖匙扣
– 伊貝Collection購物袋

各款獎品
– Pokemon 2016掛曆
– Pikachu in the farm系列 杯墊一套
– Pokemon Center 比卡超 x 耿鬼毛公仔吊飾
– Pokemon Center Pair 2016 5月比卡超
– 比卡超景品公仔
– ANA限定 Pokemon Jet 啟航紀念登機證

如果想得到豐富獎品,就快點來參加吧!

另外我們eshop的9折感謝祭已經開始了,全部現貨產品9折優惠發售,快點來http://www.umapro.co/eshop/ 參觀吧!

注意事項
1. 我們會於報名截止後核對資格,假如無法達到報名資格,將不可參加抽獎而且不會另行通知。
2. 如有任何關於抽獎報名的問題及查詢,可於截止時間前提出,過了截止時間後,有關查詢可能不獲處理,敬請留意。
3. 本抽獎只限香港居民參加,而得獎的幸運兒必需以面交方式(尖東交收店)接收禮物,參加獎可以用郵寄方式領取獎品,非本港地址恕不接受。
4. 有關禮物的圖片只供參考,一切以實物為準。
5. 得獎的幸運兒,在獲得通知後需要於5天內作出回覆,假如未獲得回覆,有關得獎資格會自動取消而不會另行通知。
6. 請確定在填寫報名表時,確保聯絡方式正確並可以用作聯絡之用,如因聯絡資料問題導致無法聯絡或延誤,將會視為放棄得獎資格處理。
7. 第2位及每逢15倍數報名的朋友(即15,30,45,60,如此類推)將可以獲得參加獎,報名排位將以報名時間排序。所有時間以系統所示時間為準。
8. 報名貼有效時間由本貼發佈起開始至2016年5月10日23:59為止,在時段外報名的朋友恕不乎合參加資格。
9. 得獎通知會於2016年5月21日前完成。
10. 獎品會以抽獎先後次序決定,先抽出的朋友可以有優先選擇權。

抽獎方法我們會利用電腦抽獎程式,在眾多報名的朋友中隨機抽出幸運兒,所以每個人的機會均等, 快點來like我地個fanpage同share post, 參加今次抽獎啦!

最後,關於我們UmaPro小馬日本代購的新消息,新產品資訊及各項和Pokemon的相關新聞發佈,亦歡迎瀏覽我們的Blog: http://www.umapro.co/

 

PARCO Cafe海外計劃 Pokemon Cafe海外版!

d3639-343-125973-1

唔知大家重記唔記得上年在涉谷PARCO舉辦過的Pokemon Cafe ΩRuby & αSapphire,如果冇去過的朋友,今次又有機會了,但係今次就唔係在日本舉行,而係移師到新加坡,在5月底開始。新加坡都算係香港人的旅遊熱點而且有唔少廉航選擇,假如你咁啱去開新加坡,咁今次就係你既機會喇! 繼續閱讀